Kontakt

Bengt Göran Emtinger är född 1948 och fil.kand. i statsvetenskap. Varit verksam inom Landstinget/Region Östergötland mellan år 1973 och 2016 i olika administrativa funktioner, de sista 20 åren som sjukvårdsanalytiker inom regionens ledningsstab. Det avslutande uppdraget var spaning om utmaningarna för framtidens hälso- och sjukvård med presentationer bland annat för fullmäktige och ledningsgrupper i Region Östergötland. Uppdraget  resulterade i rapporten ”Kampen om framtiden – ett drama om vårdens villkor inför 2025”.

Regeringsuppdrag på Socialstyrelsen samt medverkan i ett tiotal rapporter inom Socialstyrelsen och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Under sju år en samordnande sekreterarroll inom SKL i det nationella ledningsnätverket Hälso- och sjukvårdsdirektörer. Idag verksam som skribent och föreläsare inom vård- och omsorgsfrågor i den egna enskilda firman BGKonsult.

Telefonnummer: 070 207 5775

Mejladress: bengt@emtinger.se

Hemsida: www.svenskvälfärd.se