Artiklar

Här finns publicerade artiklar av Bengt Göran Emtinger.

Debattartikel Dagens samhälle, september 2020
 Kvinnorna i maktens korridorer

Debattartikel Expressen, januari 2020

Debattartikel Dagens samhälle, 31 mars 2017
Svensk sjukvård i den perfekta stormen
Dagens Samhälle – Debatt

Debattartikel Dagens samhälle, 30 mars 2017 (faksimil)
Sveriges sjukvårdssystem står inför ett paradigmskifte

Krönika tidningen Äldreomsorgen, september 2016
 Äldreboomen kräver nya modeller

Dagens samhälle, 21 april 2016
 Svåra år väntar sjukvården