Smakar det bra?

På Fina krogen och Hålet i väggen. Lunchen är avslutad och strax upprepar servitören mantrat: Smakar det bra? Svaret återgäldas artigt enligt det svenska folkkynnet på skalan ”mycket gott” till ”mmm”. Det är kanske naturligt i restaurangbranschen att utan intresse eller diskussioner få be-kräftat att det man serveras uppskattas. Men hur kommer det sig att alla använder samma uttryck? Har serveringspersonalen lärt sig meningen i restaurangskolan eller på något nationellt konvent? Här en utmaning till uteätarställena att säkra matkvaliteten, bryta mönstret, vända på meningen och fråga kunden hur maten smakar. Till de fem första fem kronor i dricks.